diettanya@gmail.com  +972-52-224-7592

Др. Татьяна Синичкина Перчикова. Диетолог в Израиле.

MD.RD. דר' טניה סיניצקין פרציקוב דיאטנית

 
ברצוני לצרף מספר הסברים על תהליכים בגופינו כדי לציין את החשיבות לאכול נכון ולא לגרום נזקים לצורך בקרת משקל.
כדי לרדת במשקל צריך לאכול ולא לצמצם באופן דרסתי וחריג את כמות המזון.
לכל אחד יש כמות המזון המינימלית הנדרשת לקיומו. בבניית תפריט אישי חשוב להתייחס לרמת הפעילות,חילוף חומרים במנוחה, מדדים אנתרופומטריים , גיל וכמובן העדפות האישיות.
דיאטות רעב גורמות לנזקים ולא מאפשרות ירידה במשקל.
לפני שמתחילים בדיאטה שווה לערוך בדיקת הרכב גוף.
כמות השריר והשומן בגוף הן הקובעות את תקינות המשקל והמצב הבריאותי של האדם.
בדיקה ממוחשבת המתבצעת באמצעות מכשיר מתקדם הפועל על עיקרון של מוליכות חשמלית דרך רקמות הגוף השונות. תוצאות הבדיקה מעידות על מצב השומן, השרירים.
בדיקת הרכב גוף מאפשרת להשוות את הערכים שנתקבלו ביחס לנורמה לפי גיל, מין ולעקוב אחרי השינויים לאורך זמן. הבדיקה מאפשרת להבין מהי האיכות של המשקל הכולל בכל זמן נתון.